ประกาศรหัสประจำตัวครูผู้สอนภาษาอังกฤษที่เข้ารับการประเมินความสามารถ

       ประกาศรหัสประจำตัวครูผู้สอนภาษาอังกฤษที่เข้ารับการประเมินความสามารถครูผู้สอนภาษาอังกฤษ ปี 2558
       ในวันที่ 6 มิถุนายน 2558 ณ ห้องประชุมดอกแก้ว ชั้น 3 สพป.สระแก้ว เขต 1
       ให้ตรวจสอบรายชื่อ เวลาที่เข้าสอบ และข้อมูลส่วนบุคคลมาในวันสอบด้วย
       ทั้งนี้  ผู้เข้าสอบรอบเช้าลำดับที่ 1 – 50  ให้นำเครื่องมาทดสอบระบบตั้งแต่เวลา 07.30 น. (เริ่มสอบเวลา 09.00 น.)
       ผู้เข้าสอบรอบบ่าย  ลำดับที่ 51 – 100 ให้นำเครื่องมาทดสอบระบบตั้งแต่เวลา 11.30 น.  (เริ่มสอบเวลา 13.00 น.)

ติดต่อเรา