พิธีมอบถ้วยรางวัลและเกียรติบัตร วอลเลย์บอลชาย – สวดมนต์หมู่-Cross Word

เมื่อวันที่ 3 มิถุนายน 2558 เวลา 8.30น. ท่าน ผอ.เทพพิทักษ์ เมตตา ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว

ได้ให้เกียรติมอบถ้วยรางวัลและเกียรติบัตร  แก่ครูผู้ฝีกสอนและนักเรียน ที่สร้างชื่อเสียงให้กับโรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว

และเป็นแบบอย่างที่ดี สร้างขวัญกำลังใจต่อไป โดยมี 3 รายการ ดังนี้

1.วอลเลย์บอลชาย อายุไม่เกิน 12 ปี  โครงการ SWU CUP 2015 ณ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก ในระหว่างวันที่ 23-27 พ.ค. 2558

สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์  อัครราชกุมารี  พระราชทานรางวัลชนะเลิศ

2.การประกวดสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัย ทำนองสรภัญญะ ชั้นประถมศึกษา ระดับประเทศ

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานรางวัล รองต้นเสียงยอดเยี่ยมอันดับ 1

และพระราชทานรางวัล ชมเชย การประกวดสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัย ทำนองสรภัญญะ

3.Cross Word ป.4-6 เหรียญทอง

 

IMG_1358 IMG_1371 IMG_1408 IMG_1411 IMG_1421 IMG_1439 IMG_1440 IMG_1441

ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเพิ่มได้ที่ http://anubanwat.ac.th/?p=1312

ติดต่อเรา