แจ้งประชาสัมพันธ์โรงเรียนที่สนใจเข้าอบรมการนำหลักสูตรอาเซียนไปใช้ในสถานศึกษา

แจ้งประชาสัมพันธ์โรงเรียนที่สนใจเข้าอบรมการนำหลักสูตรอาเซียนไปใช้ในสถานศึกษา วันที่ 8 มิถุนายน 2558 ณ โรงแรมวังสำราญ อำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี โดยสำนักงานศึกษาธิการภาค 5 รับผิดชอบค่าอาหาร สำหรับค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการขอความร่วมมือเบิกจากโรงเรียน ทั้งนี้ ให้แจ้งชื่อที่กลุ่มนิเทศฯ ภายในวันที่ 5 มิถุนายน 2558

ติดต่อเรา