แจ้งเปลี่ยนห้องประชุมการประชุมครูวิชาการ (ศน.ประไพ)

ตามที่กลุ่มนิเทศฯ กำหนดประชุมครูวิชาการ  วันที่ 4  มิถุนายน  2558  ณ  ห้องดอกแก้วนั้น  กลุ่มนิเทศฯขอเปลี่ยนห้องประชุมจากห้องดอกแก้วเป็นห้องประชุมบุนนาค  และให้เตรียมจำนวนนักเรียน ป.1 – ป.3 เพื่อรับแบบเรียนเร็วด้วยค่ะ

ติดต่อ สพป.สก.1