ประชุม อกคศ.

นายศักดิ์ชัย บรรณสาร ผอ.สพป.สระแก้ว เขต ๑ เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ณ ห้องประชุมสุพรรณิการ์ (สระแก้ว-สระขวัญ) สพป.สระแก้ว เขต ๑ เมื่อวันที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๕๘ โดยมี อกคศ.เขตพื้นที่การศึกษา สพป.สระแก้ว เขต ๑ เข้าร่วมประชุมและมีนายสุรศักดิ์ เกตุสุภะ เป็นประธาน

IMG_0362 IMG_0363 IMG_0364 IMG_0365 IMG_0366 IMG_0367 IMG_0368 IMG_0370 IMG_0373

รุ่งตะวัน  โรจนธรธราวัฒน์    ถ่ายภาพ/รายงาน

อรนุช    นิสังกาศ        กำกับ

วุฒิศักดิ์  พรหมคช   ตรวจสอบ

พีระพงษ์  ไชยทองศรี   ควบคุม

ศักดิ์ชัย  บรรณสาร    อำนวยการผลิต

ติดต่อเรา