ชมรมสุขศึกษาพละศึกษา

นายศักดิ์ชัย บรรณสาร ผอ.สพป.สระแก้ว เขต ๑ เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการชมรมสุขศึกษาพละ ศึกษาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต ๑ ณ หอประชุมบุนนาค (รวมใจภักดิ์) สพป.สระแก้ว เขต ๑ เมื่อวันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๕๘ โดยมีข้าราชการที่เป็นสมาชิกชมรมฯ เข้าร่วมประชุม

IMG_0064 IMG_0069 IMG_0071  IMG_0078 IMG_0081 IMG_0084 IMG_0086 IMG_0107 IMG_0111 IMG_0112

รุ่งตะวัน  โรจนธรธราวัฒน์    ถ่ายภาพ/รายงาน

อรนุช    นิสังกาศ        กำกับ

วุฒิศักดิ์  พรหมคช   ตรวจสอบ

พีระพงษ์  ไชยทองศรี   ควบคุม

ศักดิ์ชัย  บรรณสาร    อำนวยการผลิต

ติดต่อเรา