แจ้งปฎิทินตรวจสอบภายในปี 2558

หน่วยตรวจสอบภายใน สพป. สระแก้ว เขต 1 แจ้งปฎิทินตรวจสอบภายในปี 2558

ตามรายละเอีดที่แนบท้าย     ผอ . รัชวุฒิ  0909-707-855

Audit

 

ติดต่อ สพป.สก.1