โครงการเด็กไทยแก้มใส

ขอความอนุเคราะห์โรงเรียนบ้านสี่แยก ติดต่อกลับกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ด่วนค่ะ

เพื่อประสานเรื่องที่จะประชุมโครงการเด็กไทยแก้มใส  ในวันที่ ๓ มิ.ย. ที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว

ขอบคุณค่ะ

ติดต่อ สพป.สก.1