เข้าวัดวันวิสาขบูชา

วันวิสาขบูชา

วันที่ 29 พฤษภาคม 2558

โรงเรียนบ้านหนองปรือได้เข้าร่วมกิจกรรมทางพระพุทธศาสนา  ณ วัดบ้านหนองปรือ และสำนักสงฆ์วัดป่าชุมชนเฉลิมพระเกียรติตำบลตาหลังใน  เพื่อทำบุญ  ตักบาตร  เวียนเทียน  และบำเพ็ญประโยชน์

วัดบ้านหนองปรือ

11280528_827411987294664_536257360_n

IMG_3373

IMG_3445

IMG_3448

IMG_3472

IMG_3486

IMG_3493

  11355627_827411947294668_284537776_n

11330471_827412000627996_1315039023_n

11289704_827412713961258_1578817698_n

11355647_827412007294662_569752992_n

สำนักสงฆ์วัดป่าชุมชนเฉลิมพระเกียรติตำบลตาหลังใน

IMG_3372  IMG_3374 IMG_3402 IMG_3425      IMG_3496 IMG_3499 IMG_3512 IMG_3523

ผู้รายงาน  นางสาววันวลิต  เผ่าเผด็จการ  ครู ค.ศ.1

ถ่ายภาพ  นายอรรถวุฒิ  บุญที  ครูผู้ช่วย

อำนวยการผลิต  นายทวีศักดิ์  พึ่งบัว  ผู้อำนวยการโรงเรียน

ติดต่อเรา