อเชิญร่วมการจัดกิจกรรมโครงการ “เส้นทางท่องเที่ยวแห่งการเรียนรู้”

สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล มหาวิทยาลัยบูรพา ร่วมกับสวนเสือศรีราชาขอเชิญร่วมการจัดกิจกรรมโครงการ “เส้นทางท่องเที่ยวแห่งการเรียนรู้” การท่องเที่ยวรูปแบบใหม่ ที่ได้ทั้งความรู้คู่ความสนุก ระหว่างวันที่ ๑ เมษายน – ๓๐ กันยายน ๒๕๕๘ ผู้สนใจสามารถติดตามและสอบถามรายละเอียดได้ที่ www.tigerzooo.com โทร๐๖๑ – ๔๒๙ ๐๘๙๒

รุ่งตะวัน  โรจนธรธราวัฒน์    รายงาน

ติดต่อ สพป.สก.1