การประชุมวิชาการ ครั้งที่ ๕๖ เรื่อง “คนโตตัวเล็ก”

สมาคมการศึกษาสำหรับเด็กนานาชาติ สาขาประเทศไทย ขอเชิญร่วมการจัดประชุมวิชาการ ครั้งที่ ๕๖  เรื่อง “คนโตตัวเล็ก” ในวันที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๕๘ ณ ห้องประชุมชั้น ๒ โรงเรียนราชวินิต ถนนราชสีมา เขต ดุสิต กรุงเทพฯ ซึ่งการประชุมนี้จะเป็นประโยชน์แก่ผู้บริหาร ครูผู้สอนปฐมวัย และบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาปฐมวัย ผู้สนใจติดต่อได้ที่ ๐๒ – ๒๗๙ ๐๔๑๕ รับจำนวน ๒๐๐ ท่านเท่านั้น

รุ่งตะวัน  โรจนธรธราวัฒน์    รายงาน

ติดต่อ สพป.สก.1