ขอเชิญสมัครทุนกระทรวงศึกษาธิการญี่ปุ่น

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ขอเชิญโรงเรียนในสังกัดส่งนักเรียนสมัครเพื่อขอรับทุนกระทรวงศึกษาธิการญี่ปุ่น (MONBUKAGAKUSHO : MEXT) สำหรับนักเรียน ประจำปี ๒๕๕๘ จำนวน ๒ หลักสูตร โดยนักเรียนที่จะสมัครต้องมีคุณสมบัติดังนี้

  • มีอายุระหว่าง ๑๗ – ๒๑ ปี (นับถึงวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๕๙)
  • มีคะแนนเฉลี่ยในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ตั้งแต่ ๓.๐๐ ขึ้นไป
  • สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ หรือเทียบเท่า หรือกำลังจะสำเร็จการศึกษาในปี ๒๕๕๘ ผู้สนใจสามารถติดตามรายละเอียด ได้ที่ th.emb-japan.go.th

รุ่งตะวัน  โรจนธรธราวัฒน์    รายงาน

ติดต่อเรา