โครงการพัฒนาครูผู้ดำเนินการคัดกรองคนพิการทางการศึกษา

แจ้งโรงเรียนที่เข้ารับการอบรมโครงการพัฒนาครูผู้ดำเนินการคัดกรองคนพิการทางการศึกษา  ในระหว่างวันที่  30 – 31 พ.ค.58 ที่ห้องประชุมดอกแก้ว  ชั้น 3 ให้ครูสำเนาเอกสารการขออนุญาตไปราชการและแบบขออนุญาตใช้พาหนะส่วนตัวมาในวันอบรมด้วย ขอบคุณครับ  000000010002

ติดต่อเรา