กิจกรรมวันงดสูบบุหรี่โลก

วันที่ 28 พฤษภาคม 2558 โรงเรียนบ้านคลองใหญ่ ได้จัดกิจกรรมวันงดสูบบุหรี่โลก ซึ่งตรงกับวันที่ 31 พฤษภาคม  ของทุกปี

03020608070910

ติดต่อ สพป.สก.1