การอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรในการดำเนินกิจกรรม จิตสังคมบำบัดในสถานศึกษา จ.สระแก้ว 2557

เรียน  ผอ.โรงเรียนบ้านวังบูรพา/บ้านใหม่ไทรทอง/บ้านเขาตาง้อก/บ้านน้ำซับเจริญ/บ้านคลองยายอินทร์

สพป.สระแก้ว เขต 1 ขอความร่วมมือท่านได้พิจารณามอบครูรับผิดชอบงานยาเสพติดหรือครูผู้รับผิดชอบงานระบบดูแลช่วยเหลือ       นักเรียน จำนวน 1 คน เข้ารับการอบรมในวัน และสถานที่ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยIMG_0004

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
ติดต่อเรา