แสดงจุดยืนสนับสนุนกฎหมายควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๕๘

คณะครูและนักเรียน  โรงเรียนบ้านหนองสมบูรณ์

ร่วมกิจกรรมแสดงจุดยืนสนับสนุนกฎหมายควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ

IMG_2271 IMG_2273 IMG_2282 IMG_2313 IMG_2319

ติดต่อ สพป.สก.1