เลือกตั้งคณะกรรมการนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2558

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๕๘

โรงเรียนบ้านหนองสมบูรณ์

จัดการเลือกตั้งคณะกรรมการนักเรียน  ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘

IMG_2294

IMG_2295

IMG_2285

IMG_2297

IMG_2300

IMG_2306

IMG_2283

ติดต่อ สพป.สก.1