ขอเชิญร่วมการประกวดงานเขียนเทิดพระคุณของแม่

สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ขอเชิญร่วมการประกวดงานเขียนเทิดพระคุณของแม่ เนื่องในโอกาสวันแม่แห่งชาติ ประจำปี ๒๕๕๘ โดยมี ๓ ประเภท ได้แก่

  • การประกวดเรียงความประเภทนักเรียนระดับประถมศึกษา
  • การประกวดบทกลอน ประเภทนักเรียนระดับมัธยมศึกษา
  • การประกวดเรื่องสั้นระดับอุดมศึกษาและประชาชนทั่วไป

ผู้สนใจสามารถติดตามรายละเอียดได้ที่ เว็บไซต์ www.ncswt.or.th โทร ๐๒ – ๒๔๑๒๘๔๑
รุ่งตะวัน  โรจนธรธราวัฒน์    รายงาน

ติดต่อ สพป.สก.1