แจ้งเลื่อนประชุมประจำเดือนมิถุนายน 2558

สพป.สระแก้ว เขต 1 เลื่อนประชุมผู้อำนวยการสถานศึกษาประจำเดือนมิถุนายน 2558

โดยไม่มีกำหนด และจะแจ้งให้ทราบในภายหลัง…

ติดต่อ สพป.สก.1