พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2558

วันพฤหัสบดีที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๕๘

โรงเรียนบ้านหนองสมบูรณ์

จัดพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘

IMG_2191

IMG_2197 IMG_2201 IMG_2222 IMG_2226 IMG_2244 IMG_2251

Message us