งานสัปดาห์วิชาการ 2558 และการประชุมผู้ปกครอง

ด้วยโรงเรียนบ้านซับมะนาว จัดงานสัปดาห์วิชาการ และการประชุมผู้ปกครองนักเรียน ในวันที่ 26 เดือนพฤษภาคม 2558 ณ อาคารเอนกประสงค์ โรงเรียนบ้านซับมะนาว เวลา 09.00 น. ถึง 12.00 น. โดยมีนายกล่ำ  หาโกสีย์ ผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นประธานเปิดงานครั้งนี้

vichakan1

vichakan2

vichakan3

vichakan4

vichakan5

vichakan6

vichakan7

vichakan8

vichakan9

vichakan10

vichakan11
vichakan12

ติดต่อเรา