เลือกตั้งประธานนักเรียน

วันที่ 26 พฤษภาคม 2558 โรงเรียนบ้านคลองใหญ่ ได้จัดกิจกรรมการเลือกตั้งประธานนักเรียน

a01

a02

a03

ติดต่อเรา