สพฐ.ขอเชิญร่วมตอบปัญหาอาเซียน

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ขอเชิญโรงเรียนในสังกัดส่งนัดเรียนเข้าร่วมโครงการตอบปัญหาทางวิชาการอาเซียน โดยสมัครผ่านเว็บไซต์ www.es-ilc.org ภายในวันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๕๘ สอบถามเพิ่มเติมที่ ๐๒ – ๖๖๕ ๗๔๔๕
รุ่งตะวัน  โรจนธรธราวัฒน์    รายงาน

ติดต่อเรา