แจ้งโอนเงินโครงการอบรมลูกเสือต้านยาเสพติดในสถานศึกษา

เรียน  ผู้อำนวยการโรงเรียน (รายชื่อดังแนบ)

ตามที่ สพป.สระแก้ว เขต 1 จัดสรรงบประมาณให้โรงเรียนดำเนินโครงการอบรมลูกเสือต้านยาเสพติดในสถานศึกษา จำนวน 21 แห่ง นั้น

บัดนี้ ได้โอนเงินให้ผู้สำรองจ่ายเงินในการจัดโครงการ โรงเรียนละ 10,000 บาท เรียบร้อยแล้ว รายละเอียดดังแนบ

1597

 

 

ติดต่อ สพป.สก.1