สพป.กำแพงเพชร เขต ๒ รับสมัครบุคลากรวิทยาศาสตร์

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต ๒ มีความประสงค์รับสมัครเพื่อสอบคัดเลือกบุคลากรวิทยาศาสตร์ โครงการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา ปีงบประมาณ ๒๕๕๘ ผู้สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่ www.kpp2.go.th โทร ๐๕๕ – ๗๘๑ ๔๒๐
รุ่งตะวัน  โรจนธรธราวัฒน์   รายงาน

ติดต่อ สพป.สก.1