ด่วนที่สุด การกรอกข้อมูล 29 ประการ โรงเรียนวิถีพุทธ โรงเรียนในสังกัดที่ยังไม่กรอกข้อมูล

ขอความร่วมมือโรงเรียนที่ยังไม่กรอกข้อมูล 29 ประการ โรงเรียนวิถีพุทธ รอบ 1 พ.ค. ถึง 15 มิ.ย.2558 กรุณาเข้าไปกรอกข้อมูลด่วนครับ สพฐ.จะปิดภายในวันที่ 15 มิ.ย.2558 เพื่อประเมินผลตนเอง ARS ตัวชี้วัดที่ 15  และ สพป.สระแก้ว เขต 1 จะได้สรุปข้อมูล ส่งหน่วยเหนือต่อไป ( คณะผู้ประเมินจาก สพฐ.จะลงพื้นที่ สพป.สระแก้ว เขต 1 ระหว่างวันที่  1 -15 มิ.ย.58 )

โรงเรียนยังไม่เข้าไปกรอกข้อมูล  จำนวน 70 โรงเรียน  หากสงสัยไม่เข้าใจ สอบถาม ศน.วีรศักดิ์  081 -864-7350  

 username and password

ban45e04ac53becfa73d62d9e06e36feebf

ติดต่อ สพป.สก.1