ขอเชิญร่วมกิจกรรมประกวดวาดภาพระบายสี

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ขอเชิญร่วมกิจกรรมประกวดวาดภาพระบายสี โครงการ Ovaltine Gifl for mom ปีที่ ๑๓ ภายใต้หัวข้อ “โอวันตินของแม่สร้างพลังการเรียนรู้ของหนู” เพื่อตระหนักถึงความสำคัญพลังความรักของแม่ที่มีต่อลูก และเวทีการแสดงออกทางด้านศิลปะแก่นักเรียนทั่วประเทศ ผู้สนใจสามารถติดตามรายละเอียดได้ที่ โทร ๐๒ – ๖๘๘ ๕๕๔๘

รุ่งตะวัน  โรจนธรธราวัฒน์    รายงาน

ติดต่อ สพป.สก.1