ขอเชิญเข้าร่วมรับฟังการเสวนานานาชาติ

คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ขอเชิญเข้าร่วมรับฟังการเสวนานานาชาติ ในหัวข้อ “An international Forum on Reframing Education Open Innovative Technology for Global Sustainability” ผู้สนใจสามารถติดตามรายละเอียดได้ที่ http://portal.edu.chula.ac.th/resch

รุ่งตะวัน  โรจนธรธราวัฒน์    รายงาน

ติดต่อ สพป.สก.1