สพป.กำแพงเพชร2รับสมัครบุคลากรวิทยาศาสตร์

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต ๒ มีความประสงค์จะดำเนินการรับสมัคร บุคลากรด้านวิทยาศาสตร์ โครงการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา ปีงบประมาณ ๒๕๕๘ จำนวน ๑ อัตรา ผู้สนในสามารถดูรายละเอียด ได้ที่ www.kpp2.go.th

รุ่งตะวัน  โรจนธรธราวัฒน์    รายงาน

ติดต่อ สพป.สก.1