ขอเชิญร่วมประกวดผลงานด้านการอนุรักษ์

จังหวัดสระแก้ว ขอเชิญชุมชน หน่วยงาน หรือองค์กร ส่งผลงานเกี่ยวกับการอนุรักษ์วัฒนธรรม การเผยแพร่ภูมิปัญญา เพื่อส่งเสริมให้เห็นคุณค่าด้านวัฒนธรรม ยกย่องเชิดชูเกียรติ การสืบสานภูมิปัญญาและมรดกทางวัฒนธรรม ชิงโล่รางวัลและเงินสนับสนุน จำนวน ๑๐๐,๐๐๐ บาท และรางวัลอื่นๆอีกมากมาย ผู้สนใจสมัครได้ที่ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวดสระแก้ว ภายในวันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๕๘ สอบถามโทร ๐๓๗-๔๒๕๐๒๙

รุ่งตะวัน  โรจนธรธราวัฒน์    รายงาน

ติดต่อ สพป.สก.1