แจ้งเปลี่ยนแปลงสถานที่การประเมินความสามารถทางภาษาของครูผู้สอนภาษาอังกฤษ

สพป.สระแก้ว  เขต 1  จะดำเนินการประเมินความสามารถทางภาษาของครูผู้สอนภาษาอังกฤษ   จึงขอแจ้งเปลียนสถานที่จากหอประชุมบุนนาค เปลี่ยนเป็น  ห้องประชุมดอกแก้ว  ชั้น 3  สพป.สระแก้ว  เขต 1  (ส่วนวันและเวลายังคงเดิม)

ติดต่อ สพป.สก.1