สพป.สระแก้ว เขต ๑ ต้อนรับคณะศึกาดูงานจาก สพป.นครราชสีมา เขต ๔

นายบุญสม ทองทา รอง ผอ.สพป.สระแก้ว เขต ๑ พร้อมด้วยข้าราชการในสังกัด ร่วมต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต ๔ จำนวน ๒๐ คน ณ ห้องประชุมสระแก้ว สระขวัญ ที่ได้เข้าศึกษาดูงานในด้านการบริหารจัดการทางการศึกษา กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพป.สระแก้ว เขต ๑

IMG_8744 IMG_8745 IMG_8746 IMG_8747 IMG_8748 IMG_8751 IMG_8752 IMG_8753 IMG_8754 IMG_8755 IMG_8756 IMG_8757 IMG_8758 IMG_8759

กลุ่มอำนวยการ กลุ่มงานประชาสัมพันธ์

รุ่งตะวัน โรจนธรธราวัฒน์ ถ่ายภาพ/รายงาน

อรนุช นิสังกาศ กำกับ

วุฒิศักดิ์ พรหมคช ตรวจสอบ

พีระพงษ์ ไชยทองศรี ควบคุม

ศักดิ์ชัย บรรณสาร อำนวยการผลิต

ติดต่อเรา