***ประชุมผู้ปกครอง ’58***

ประชุมผู้ปกครอง ’58

ผู้บริหาร  และคณะครู โรงเรียนบ้านเนินดินแดง  ประชุมผู้ปกครอง เพื่อแจ้ง และชี้แจงความเคลื่อนไหวต่างๆ ในสถานศึกษา

m2

m4

m3

m9

m8

m7

m5

m6

m10

…………………………………………………………..

ติดต่อ สพป.สก.1