ประชุมผู้ปกครองนักเรียน 1/2558

โรงเรียนบ้านแก้ง จัดประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่  1/2558  เพื่อรับฟังนโยบายจาก ท่าน ผอ. พบปะครูประจำชั้น

  และรับเงิน ค่าชุดนักเรียนและอุปกรณ์ ฯ

DSCN7000 DSCN7002 DSCN7004 DSCN7005 DSCN7007 DSCN7008 DSCN7011 DSCN7014

ติดต่อ สพป.สก.1