ด่วน แจ้งเปลี่ยนแปลงวันประชุมจัดทำแผนภาษาไทย

กลุ่มนิเทศฯ ขอเปลี่ยนแปลงวันประชุมจัดทำแผนฯ ภาษาไทย จากเดิม วันที่ 9 พ.ค.57

เป็นวันที่ 8 พ.ค.2557 ณ ห้องประชุมมะขามป้อม สพป.สระแก้ว เขต 1

 เวลา 08.30 น.เป็นต้นไป ผู้เข้าประชุมตามเอกสารที่แนบมานี้ prapi

ติดต่อเรา