ประกาศ โรงเรียนบ้านวังบูรพา เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารโรงอาหาร(300ที่นั่ง)ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

 

 

คลิกที่นี่ >>>ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารโรงอาหาร(300ที่นั่ง)

ติดต่อเรา