ขอเชิญร่วมการแข่งขันการกล่าวสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษ

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ขอเชิญโรงเรียนในสังกัดนำนักเรียนเข้าร่วมการประกวดแข่งขันการกล่าวสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษ โครงการ “Asia Youth Leader 2015” ณ นครเทียนจิน สาธารณรัฐประชาชนจีน ระหว่างวันที่ ๑๖ – ๒๒ สิงหาคม ๒๕๕๘ ผู้สนใจติดตามรายละเอียด ได้ที่ http://www.aeon.co.th/

รุ่งตะวัน  โรจนธรธราวัฒน์   รายงาน

ติดต่อเรา