ผอ.สพป.พบปะ ผู้บริหารใหม่

นายศักดิ์ชัย บรรณสาร ผอ.สพป.สระแก้ว เขต ๑ เป็นประธานการประชุมและพบปะผู้สอบแข่งขันได้ ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษาจังหวัดสระแก้ว ประจำปี  ๒๕๕๘ ในการนี้ได้มอบนโยบายและให้คำแนะนำในการทำงานในด้านบริหารโรงเรียนด้วย

IMG_9967 IMG_9970 IMG_9972 IMG_9975 IMG_9976 IMG_9977 IMG_9978 IMG_9981 IMG_9982 IMG_9983 IMG_9984

รุ่งตะวัน  โรจนธรธราวัฒน์    ถ่ายภาพ/รายงาน

อรนุช    นิสังกาศ        กำกับ

วุฒิศักดิ์  พรหมคช   ตรวจสอบ

พีระพงษ์  ไชยทองศรี   ควบคุม

ศักดิ์ชัย  บรรณสาร    อำนวยการผลิต

ติดต่อ สพป.สก.1