ขอเชิญสถานศึกษาร่วมการแข่งขันกิจกรรมของสมาคมครอสเวริ์ดเกม

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ขอเชิญสถานศึกษาส่งนักเรียนร่วมการแข่งขันกิจกรรมของสมาคมครอสเวริ์ดเกม เอแม็ท คำคม และซูโดกุ แห่งประเทศไทย ซึ่งเป็นเกมกีฬาเพื่อการศึกษา /การต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ /การต่อเลขคำนวณ และการถอดรหัสปริศนาตัวเลข โรงเรียนที่สนใจสามารถติดตามรายละเอียดได้ที่ www.thaicrossword.com โทร ๐๒ – ๒๙๕ ๐๘๖๑

รุ่งตะวัน  โรจนธรธราวัฒน์    รายงาน

ติดต่อ สพป.สก.1