ขอเชิญสถานศึกษาร่วมโครงการ “ทรูปลูกปัญญา”

บริษัท True ขอเชิญสถานศึกษาร่วมส่งนักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ – ๖ ส่งโครงงานทางวิทยาศาสตร์ เพื่อประกวด ในปี ๒๕๕๘ ภายใต้โครงการ “ทรูปลูกปัญญา” เพื่อชิงชุดอุปกรณ์ทางการศึกษา สื่อดิจิทัล และร่วมสิทธิ์เป็นโรงเรียนในโครงการฯ โรงเรียนที่สนใจ สามารถติดตามรายละเอียดได้ที่ www.trueplookpanya.com

รุ่งตะวัน  โรจนธรธราวัฒน์   รายงาน

 

ติดต่อ สพป.สก.1