ขอแจ้งประกาศองค์การนูเนสโก

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ขอแจ้งประกาศองค์การนูเนสโก เรื่องการรับสมัคร Young Professional Programme ๒๐๑๕ เพื่อให้เยาวชนของประเทศสมาชิกที่มีความรู้ความสามารถ ได้รับโอกาสเข้าร่วมทำงานในองค์การระหว่างประเทศเป็นเวลา ๑ ปี จำนวน ๑๕ คน ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดคุณสมบัติตามเอกสารที่แนบมานี้

Image (98)

รุ่งตะวัน  โรจนธรธราวัฒน์    รายงาน

ติดต่อเรา