ขอเชิญนักเรียนนักศึกษา ร่วมสมัครเข้ารับการคัดเลือก เพื่อรับทุนแลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรม

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ขอเชิญนักเรียนนักศึกษา ระดับชั้น ม.๓- ม.๕ ร่วมสมัครเข้ารับการคัดเลือก เพื่อรับทุนแลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรม AYC ประเทศไทย รุ่นที่ ๑๕ (รุ่นสมทบ) ในฐานะยุวทูตไทย โดยสมัครได้ที่ สำนักงานโครงการแลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรม AYC ประเทศไทย ๙/๑๙๗ อาคารจีทีโอ ซอยรัชประชา ๔ (รัชดาภิเษก ๒๙) ถนนรัชดาภิเษก แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพ ๑๐๙๐๐ โทร ๐๒ – ๕๕๖ ๑๕๓๓ – ๔๐

รุ่งตะวัน  โรจนธรธราวัฒน์  รายงาน

ติดต่อเรา