ขอเชิญนักเรียนนักศึกษาร่วมประกวดสื่อป้องกันการทุจริต

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ขอเชิญนักเรียนนักศึกษาทุกสังกัด ร่วมโครงการประกวดสื่อป้องกันการทุจริต ประจำปี ๒๕๕๘ ในรูปแบบภาพยนตร์ หรือแอนิเมชั่น เพื่อปลุกจิตสำนักให้มีทัศนคติและค่านิยมในความซื่อสัตย์สุจริต โดยผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดเอกสารและติดตามรายละเอียดได้ที่ www.nacc.go.th ส่งผลงานภายในวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๘ สอบถามโทร  ๐๒-๒๘๘ ๕๘๗๘

รุ่งตะวัน  โรจนธรธราวัฒน์   รายงาน

ติดต่อ สพป.สก.1