สพป.สระแก้ว๑ จัดอบรมทางไกล โครงการพลิกโฉมโรงเรียน

นายศักดิ์ชัย บรรณสาร ผอ.สพป.สระแก้ว เขต ๑  พบปะกับข้าราชการในสังกัด ที่เข้ารับการอบรมทางไกล โครงการพลิกโฉมโรงเรียน ป.๑ อ่านออกเขียนได้ ใน ๑ ปี (School Change Maker Festival) ณ หอประชุมบุนนาค สพป.สระแก้ว เขต ๑ เมื่อวันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๕๘ โดยมีข้าราชการในสังกัดเข้ารับการอบรมประมาณ ๔๐๐ กว่าคน ซึ่งการอบรมครั้งนี้ได้จัดขึ้นพร้อมกันกับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ

IMG_9905

IMG_9951IMG_9912 IMG_9913 IMG_9915 IMG_9917 IMG_9919 IMG_9920 IMG_9921 IMG_9922 IMG_9923 IMG_9924 IMG_9925 IMG_9926 IMG_9927 IMG_9928 IMG_9929 IMG_9930 IMG_9931 IMG_9932 IMG_9933 IMG_9934 IMG_9935 IMG_9936 IMG_9937 IMG_9938 IMG_9939 IMG_9940 IMG_9941 IMG_9942 IMG_9943 IMG_9944 IMG_9945 IMG_9946 IMG_9947 IMG_9948 IMG_9949 IMG_9950  IMG_9953 IMG_9954 IMG_9956

IMG_9907

รุ่งตะวัน โรจนธรธราวัฒน์  ถ่ายภาพ/รายงาน

อรนุช  นิสังกาศ          กำกับ

วุฒิศักดิ์  พรหมคช     ตรวจสอบ

พีระพงษ์  ไชยทองศรี     ควบคุม

ศักดิ์ชัย  บรรณสาร     อำนวยการผลิต

ติดต่อเรา