ขอเชิญประชุม

ชมรมคณิตศาสตร์ ขอเชิญคณะกรรมการชมรม ประชุมพร้อมกันในวันที่ 26 พฤษภาคม 2558 เวลา 14.00 น – 16.00 น.

ณ ห้องพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการศึกษา (ข้างกลุ่มนิเทศ) สพป.สระแก้ว เขต 1

ติดต่อเรา