ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำนวัตกรรมยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

นายพีระพงษ์ ไชยทองศรี รอง ผอ.สพป.สระแก้ว เขต ๑ เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำนวัตกรรมยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โรงเรียนในฝัน ณ ห้องประชุมดอกแก้ว สพป.สระแก้ว เขต ๑ เมื่อวันที่ ๖ พฤษภาคม ๒๕๕๖ ซึ่งการประชุมครั้งนี้ดำเนินการระหว่างวันที่ ๖ – ๗ พฤษภาคม ๒๕๕๖

IMG_8724 IMG_8725 IMG_8729 IMG_8731 IMG_8732 IMG_8733 IMG_8734 IMG_8736 IMG_8737 IMG_8738 IMG_8739 IMG_8742 IMG_8743

กลุ่มอำนวยการ กลุ่มงานประชาสัมพันธ์

รุ่งตะวัน โรจนธรธราวัฒน์ ถ่ายภาพ/รายงาน

อรนุช นิสังกาศ กำกับ

วุฒิศักดิ์ พรหมคช ตรวจสอบ

พีระพงษ์ ไชยทองศรี ควบคุม

ศักดิ์ชัย บรรณสาร อำนวยการผลิต

ติดต่อเรา