ประชุมครูโรงเรียนในฝัน

นายศักดิ์ชัย บรรณสาร ผอ.สพป.สระแก้ว เขต ๑ เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ การออกแบบการจัดการเรียนรู้ เพื่อเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโรงเรียนในฝัน ณ หอประชุมบุนนาค (รวมใจภักดิ์ สพป.สระแก้ว เขต ๑) เมื่อวันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๕๘ โดยมีข้าราชการครูสังกัด สพป.สระแก้ว เขต ๑ เข้าร่วมประชุม ซึ่งการประชุมครั้งนี้ดำเนินการระหว่างวันที่ ๒๒ – ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๕๘

IMG_9788 IMG_9790 IMG_9791 IMG_9792 IMG_9793 IMG_9794 IMG_9795 IMG_9799 IMG_9801 IMG_9803 IMG_9805 IMG_9806 IMG_9808 IMG_9809 IMG_9813 IMG_9816 IMG_9818 IMG_9819 IMG_9820 IMG_9821 IMG_9822 IMG_9829

รุ่งตะวัน  โรจนธรธราวัฒน์    ถ่ายภาพ/รายงาน

อรนุช    นิสังกาศ        กำกับ

วุฒิศักดิ์  พรหมคช   ตรวจสอบ

พีระพงษ์  ไชยทองศรี   ควบคุม

ศักดิ์ชัย  บรรณสาร    อำนวยการผลิต

ติดต่อ สพป.สก.1