ขอเชิญ ขรก. ร่วมส่งผลงานเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นผู้ประพฤติปฏิบัติชอบ

สำนักงาน ป.ป.ช.ประจำจังหวัดสระแก้ว ขอเชิญข้าราชการและเจ้าหน้าที่รัฐชาวจังหวัดสระแก้ว ร่วมส่งผลงานเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นผู้ประพฤติปฏิบัติชอบด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ประจำปี ๒๕๕๘ โดยผู้ที่สนใจสามารถติดตามรายละเอียดและสมัครได้ที่  http://www.nacc.go.th โทร ๐๒-๒๘๒๓๑๖๑ ต่อ ๖๐๕ , ๕๐๒ ภายในวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๘

รุ่งตะวัน  โรจนธรธราวัฒน์    รายงาน

ติดต่อ สพป.สก.1