สภากาแฟจังหวัดสระแก้ว

นายพีระพงษ์ ไชยทองศรี รอง ผอ.สพป.สระแก้ว เขต ๑ พร้อมด้วยข้าราชการในสังกัด เข้าร่วมงานสภากาแฟจังหวัดสระแก้ว ณ วิทยาลัยเทคนิคสระแก้ว อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว วันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๕๘ โดมีนายภัครธรณ์ เทียนไชย ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว เป็นประธาน ซึ่งการจัดงานในครั้งนี้หน่วยงานทางการศึกษากระทรวงศึกษาธิการ จำนวน ๗ หน่วยงานได้ร่วมเป็นเจ้าภาพในการจัดงานในครั้งนี้

10390986_999679210056833_5904561250394875642_n IMG_0002 IMG_0003 IMG_0004 IMG_0055 IMG_0072 IMG_0089 IMG_0097 IMG_0103 IMG_0131 IMG_0136 IMG_0138 IMG_0144 IMG_0161 IMG_0170

รุ่งตะวัน โรจนธรธราวัฒน์  ถ่ายภาพ/รายงาน

ออรนุช    นิสังกาศ    กำกับ

วุฒิศักดิ์  พรหมคช    ตรวจสอบ

พีระพงษ์  ไชยทองศรี   ควบคุม

ศักดิ์ชัย บรรณสาร   อำนวยการผลิต

ติดต่อ สพป.สก.1