การอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำคู่มือเอกสารประกอบการเรียนวิชาประวัติศาสตร์ท้องถิ่น

ด้วย  สพป.สระแก้ว เขต 1 จะดำเนินการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำคู่มือเอกสารประกอบการเรียนวิชาประวัติศาสตร์ท้องถิ่น ในระหว่างวันที่ 23-24 พ.ค.58 และระหว่างวันที่ 30-31 พ.ค.58 ณ  ห้องประชุมรสสุคนธ์  สพป.สระแก้ว เขต 1 ให้โรงเรียนแจ้งคณะทำงานเข้ารับการอบรมตามวันและเวลา สถานที่ดังกล่าว (ให้ผู้เข้ารับการอบรมทุกท่านนำโน้ตบุ๊คมาด้วย  (เอกสารดังแนบ)   1122334455

ติดต่อเรา